Интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж и европейското бъдеще на градовете ще бъдат във фокуса на двудневна конференция, организирана от Община Габрово и Областен информационен център – Габрово. Събитието ще се проведе на 14 и 15 май 2015 г. в Художествената галерия „Христо Цокев“.

Първият ден от него ще бъде посветен на „умните“ градове, както напоследък е прието да се наричат тези, които успешно са внедрили и прилагат иновации и съвременни технологии, за да предоставят по-добра среда за обитание и живот на своите граждани.

Бъдещето на ниско-енергийните сгради в Европа, добри примери за фасилити мениджмънт, тайните на озеленените сгради и екологичното строителство, интелигентните ГИС решения за устойчиво развитие на градската среда и туризма, европейските практики за осигуряване на безопасност на движението по пътищата, управлението на интелигентните градове и иновациите в сферата на образованието са част от темите, които ще бъдат засегнати по време на събитието. Те ще бъдат представени от международния консултант Дитер Майер, изпълнителния директор на ЕнЕфект арх. Здравко Генчев, представителя на Българска фасилити мениджмънт асоциация Горан Миланов, секретаря на ДОКПБД инж. Алекси Кесяков, ас.л.арх.д-р Десислава Данчева от Лесотехническия университет, Евгения Караджова и Миглена Кузманова от  ЕСРИ Българи, Мариана Банчева и Евелина Коцева от Институт за прогресивно образование.

Вторият ден е насочен към темата за европейското финансиране. Специален гост на събитието ще бъде заместник министър-председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, който ще представи проектите на новия Закон за управление на средствата от ЕС и ЗОП. На събитието ще присъстват и заместник-министрите на МРРБ и МТСП Деница Николова и Зорница Русинова. Директорите на дирекции „Системи за управление на средствата от ЕС“ и „Програмиране на средствата от ЕС“ в Министерски съвет Малина Крумова и Добринка Кръстева ще акцентират върху възможностите на новата информационна система ИСУН 2020 и бъдещите приоритети на мрежата от областни информационни центрове. Специално внимание ще бъде отделено и на новия програмен период 2014-2020 година и Оперативните програми „Региони в растеж“, "Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Окончателната програма на конференцията 463 KB