Проект: „6 за 9 или 9 за 6”
Организация- изпълнител: „Клъстер Творческо Габрово“ ООД
Стойност: 13450 лв., от които 9000 лв. от програма Култура
Описание:
Могат ли 6 културни и творчески индустрии да работят за ДЕВЕТОТО ИЗКУСТВО ? А може ли ДЕВЕТОТО ИЗКУСТВО да работи за 6 културни и творчески индустрии? И коя е по-успешната връзка, дали става дума за равенства или неравенства, какво се крие зад числата 6 и 9, и още много въпроси зададе проектът на Клъстера. Разкриване и използване потенциала на комиксите, насърчаване създаването на нови и експериментални форми в изкуствата, изграждане на модел за успешно взаимодействие между културните и творчески индустрии и деветото изкуство – това се случи до средата на месец ноември, с поредица от дейности по проекта. В резултат на 6 за 9 е изготвен статут за комикс олимпиада, която ще се реализира от следващата година в Габрово.
Дизайн, Софтуер и видео игри, Печатни медии, Филмова индустрия, Културно наследство и Визуални изкуства ще си дадат среща с комикс изкуството в Центъра на България – Габрово. След придобития опит и знания от проектът клъстерът вече има куражът да търсим почва за ново културно присъствие, което да бъде ускорител на образователни и бизнес процеси с дългосрочни въздействия за устойчиво развитие на град Габрово.
Резултат:
 • Обобщен анализ на практики и политики в сферата на комикс изкуството;
 • Картофграфиране и създаване на база данни за над 240 субекта;
 • Идентифициране на тенденции и съвременни форми;
 • Организиран и проведен форум-дискусия с участието на 60 лица; установени партньорства; обсъдени и планирани съвместни проекти и инициативи;
 • Проведена резиденция/ пленер с 12 участника + 12 деца от Школа за приложни изкуства- Габрово;
 • Издаден каталог с комикс материалите, създадени по време на пленера - тираж 300 бр.;
 • Разработена Концепция за организационна структура, теми, критерии и продължителност на фестивал/ биенале на комикса.
 • Изработен идеен проект за визуална идентичност на фестивала.
 • Постигнати споразумения със Секция „Комикси” на СБХ, М „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, списание КО-МИКСЕР и др. за съвместно организиране на фестивал /биенале на комикса в Габрово. Планирани следващи организационни стъпки за реализиране на пилотното издание на биеналето.
 • Разработен статут (обсъден и одобрен от партньорите) и формуляр за участие, вкл. електронна форма на фестивала.
 • Идентифицирани евентуални медийни партньори.
 • Създадени и тествани механизми и модели за динамичен контакт с публиката: конкурс-провокации; комикс на живо; оцвети героите (за детската целева група) и др.
Връзки:
Габровска Рощилиада – сръбско българските културни пространства на постиндустриалните Манчестър-градове Култура ON-air