Проект: Габровска Рощилиада – сръбско българските културни пространства на постиндустриалните Манчестър-градове
Организация- изпълнител: Фондация „Заедно за демокрация и партньорство“
Партньори: Агенция за местно икономическо развитие, гр. Лесковац
Стойност: 20387 лв., от които 13903,40 лв. от програма Култура
Описание:
Проектът реализира ефективен модел за културен обмен и международно сътрудничество чрез организиране на събитие с фестивален характер, като създаде нов за града и региона интегриран културно-туристически продукт на основата на културен диалог и международен обмен в областта на културата и фестивалното изкуство. Интересен фестивал-експеримент, в рамките на който бяха осъществени редица културни прояви: танцови и певчески сцени на открито, фотоконкурс, двустранни срещи ... Проведе се майсторски клас „Кулинарната магия на сръбската кухня”, на който ученици и преподаватели от Средното готварско училище в Лесковац и ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово обмениха знания, умения и идеи относно обучителния процес, програмите, професионалните направления, възможностите за бъдещи съвместни инициативи. Един от акцентите на фестивала беше именно активното участие на младите хора в различните тематични модули – кулинарно-образователни, певчески, танцови.
Проектът даде възможност културните институти на Габрово /Регионален исторически музей, АЕК „Етър”, Национален музей на образованието, музей „Дом на хумора и сатирата”, Художествена галерия „Христо Цокев”, Клъстер Творческо Габрово/ да осъществят професионални контакти със сръбските си колеги от Народни музеj, Туристичка организация и Aгенциjа за локални економски развоj на град Лесковац. Фестивалните дни преминаха под знака на изложбата „Хората на Лесковац през годините” на Народния музей от Лесковац, която след това беше експонирана в габровския Исторически музей да края на 2014 г.
Подкрепа към фестивала „Габровска Рощилиада” заяви лично кметът на Община Лесковац – д-р Горан Цветанович, който пристигна специално за събитието.
Богатото и разнообразно съдържание на музикално-сценичните фестивални изяви на сръбски и български изпълнители даде възможност на габровци и гостите на града да се докоснат на живо до атмосферата на автентичната сръбска култура, като по този начин обогати и разшири културния хоризонт на региона.
Резултат:
·         Успешно приложен ефективен културен обмен и международно сътрудничество чрез организиране на събитие с фестивален характер;
·         Осъществена обмяна на опит и установено сътрудничество между различни образователни и културни институции от двата града;
·         Диверсифициране на културните пространства и децентрализиране на културния живот от центъра на града към периферията;
·         Обогатяването на фестивалния календар на гр. Габрово и културно-туристическия продукт на града.
Връзки:
„V Фестивал на изкуството в Прага” „6 за 9 или 9 за 6”