В месеците март, април и май, Областен информационен център – Габрово се включва с разнообразни прояви в новата обща инициатива на 28-те информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и възможностите за финансиране в България.

Инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ има за цел да популяризира новите оперативни програми за периода 2014 – 2020 г. и да насърчи потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти. Тя е насочена към всички граждани, които имат идеи и искат да споделят как искат да се промени техния град с помощта на европейските средства - да бъде изграден нов път, детска градина или училище, да се обнови градският парк, театър или музей, да се създадат нови работни места, да се подобрят социалните услуги или да се осигури по-модерно оборудване за предприятие, например.

Допитването до гражданите ще бъде направено чрез анкетни карти на място в четирите общини на областта, както и по електронен път. Срещите за първия етап на инициативата ще се проведат чрез изнесени щандове по следния график: на 17 март 2015 г. - на пл. „Свобода“ в гр. Севлиево, на 18 март 2015 г. в парка пред Районен съд –Трявна, на 19 март 2015 г. -  на пешеходната улица пред НЧ „Развитие“ в гр. Дряново и на 23 март 2015 г. – на площад „Възраждане“ в Габрово.

Получените предложения за реализиране на проектни идеи ще бъдат обобщени за всяка община поотделно, заедно с предварително заложените в общинските планове за развитие проекти.

През месец април ще бъдат проведени и допълнителни срещи с потенциални бенефициенти от общините, към които са насочени посочените от гражданите предложения. На събитията е възможно да бъдат привлечени и експерти от управляващите органи на оперативните програми, които да разяснят конкретните възможности и срокове за реализиране на идеите посредством възможностите по дадената програма.

Кампанията ще завърши с концерт на 11 май 2015 година на площад „Възраждане“ в Габрово, по време на който ще бъдат отчетени резултатите от провеждането й. Обобщените предложения ще бъдат издадени и в специален бюлетин, посветен на кампанията.

Ако искате да се включите в инициативата, да споделите какво искате да се промени с европейски средства във вашия град и да разкажете идеите си, можете да се свържете с Областен информационен център – Габрово  на място в Община Габрово или да изпратите своите предложения на електронен адрес oic@gabrovo.bg .

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Стартирали и предстоящи операции по ОПРЧР