Във връзка с провеждането на информационни срещи – обучения на тема „Разработване на проектни предложения: основни стъпки и специфични моменти“ в периода 19 – 22 януари 2015 г., Областен информационен център – Габрово предоставя помощна информация за разработване на проектни предложения.

Със съдържанието на информационните материали може да се запознаете от прикачените по-долу файлове.

Презентация на тема „Разработване на проектни предложения“

Ръководство за разработване и изпълнение на проекти по ОП „Административен капацитет“

Ръководство за разработване и изпълнение на проекти по ОП „Административен капацитет“ 4.50 MB