Близо 130 души взеха участие в организираните от Областен информационен център – Габрово информационни срещи на тема „Разработване на проектни предложения: основни стъпки и специфични моменти“. Инициативите се проведоха в дните от 19 до 22 януари 2015 г. като участниците бяха разделени в 5 групи с оглед осигуряването на комфортни и удобни условия за работа по темата.

По време на срещите бе предоставена информация за етапите на разработване на проектни предложения по Оперативните програми, както и възможните често допускани грешки, които могат да бъдат избегнати.

Целта на инициативата бе бенефициентите да бъдат подпомогнати за разработването на проектни предложения по достъпен, разбираем и адекватен на нуждите им начин с фокус върху резултатите при кандидатстване по Оперативните програми през новия програмен период.

Те бяха запознати и с индикативните годишни работни програми за 2015 г. и готовността на отделните Оперативни програми да стартират обявяването на процедури по тях.

Срещите далеч надхвърлиха обявеното за провеждането им време, поради желанието на много от участниците в тях да получат допълнителна информация за отделни Оперативни програми и/или мерки, към които да се насочат за финансиране на своите идеи.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.