Областен информационен център – Габрово организира информационни срещи - обучения на тема: „Разработване на проектни предложения: основни стъпки и специфични моменти“.

Обученията ще се проведат на групи по 20 човека в дните между 19 и 22 януари 2015 г., като продължителността им е в рамките на 1 час и 30 минути за всяка от групите, а броят им зависи от записалите се желаещи.

Заявки за участие в обученията се приемат на e-mail: oic@gabrovo.bg или на телефон: 066/807-222 до 15 януари 2015 г. В заявката задължително следва да упоменете  телефон за контакти, на който ще бъдете уведомени за конкретната дата на обучението.