Над 200 участници взеха участие в организираната от Община Габрово и Областен информационен център – Габрово изнесената конференция на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на Европейския съюз, която се проведе на 1 юли 2014 г. в Габрово.

Темата „Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална конкурентоспособност и привлекателност“ провокира дискусии, творчески представяния и откровени разговори за културата като инструмент за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. Събитието бе открито от кмета на Община Габрово Таня Христова и министъра на културата Петър Стоянович.

В първата тематична сесия за ролята на културата и творчеството за постигане на регионален растеж дискутираха Стюърт Максуел – член на Шотландския парламент, Стефан Георгиев – представител на бюро „Творческа Европа“, Диана Андреева – директор на „Обсерватория по икономика на културата“, Светлана Ломева – директор на „Асоциация за развитие на София“ и Теодора Дачева – зам.-изпълнителен директор на НСОРБ.

„Културата като творчески инструмент за устойчиво развитие“ бе темата на втората тематична сесия, която събра заедно представители на градовете финалисти в конкурса за европейска столица на културата 2019. Участие в нея взеха и Лорета Красаускиене – представител на партньорския на Габрово град  Паневежис в Литва, Станка Желева – председател на фондация „EASY ART“, Ивелина Янгьозова – представител на Община Бургас. Интересна презентация на тема „Жаби в гардероба“ изнесе Мартина Винкел – артист и драматург, част от екипа по кандидатурата на град Линц, Австрия – избран за Европейска столица на културата за 2009 година. Представено бе и Културното предприятие „Клъстер Творческо Габрово“.

С интересни и креативни идеи и изненади към присъстващите в краткото време на конференцията Габрово бе представено през призмата на традициите и духа, които носят неговата история и култура. Карнавални макети и илюзионно изкуство приковаваха погледа на присъстващите още преди влизането им в залата. Вътре посетителите бяха изненадани с интересна „магична изложба“, която в началото на конференцията представи само рамките, а в края и най-интересните моменти от събитието. Запомнящ се флашмоб накара цялата зала да избухне в смях и показа на гостите, че се намират не къде да е, а именно в града – столица на хумора и сатирата.

Събитието бе оценено като изключително полезно с оглед на представените теми, избрани лектори, интересни и творчески поднесени презентации. То позволи на участниците не само да споделят помежду си добри практики, да дискутират начини за намиране на решения, но ги вдъхнови и роди нови идеи за съвместни инициативи и сътрудничество.


Повече снимки от събитието може да разгледате тук.