Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионалната конкурентоспособност и привлекателност

На 1 юли 2014 г., вторник, от 9:00 часа в зала „Възраждане“ - Габрово ще се проведе изнесена проява на комисия по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на Европейския съюз. Темата е „Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионалната конкурентоспособност и привлекателност“. Целта на събитието е създаване на платформа за открито обсъждане на предизвикателствата в процеса на интегриране на културния и творческия сектор в регионалните и местните стратегии за развитие, както и конкретизиране на възможностите за финансиране със средства от Европейския съюз.

Форумът ще бъде открит от кмета на община Габрово Таня Христова и министъра на културата д-р Петър Стоянович. В първата тематична сесия за ролята на културата и творчеството за постигане на регионален растеж ще дискутират Стюард Максуел – член на Шотландския парламент, Стефан Георгиев – представител на бюро „Творческа Европа“, Диана Андреева – директор на „Обсерватория по икономика на културата“, Светлана Ломева – директор на „Асоциация за развитие на София“ и Теодора Дачева – зам.-изпълнителен директор на НСОРБ.

„Културата като творчески инструмент за устойчиво развитие“ е темата на втората сесия, която ще събере заедно представители на градовете-финалисти в конкурса за европейска столица на културата 2019 – Варна, Велико Търново, Пловдив и София. Участие в нея ще вземат и Лорета Красаускиене – представител на партньорския на Габрово град Паневежис от Литва, Станка Желева – председател на фондация „EASY ART“, Ивелина Янгьозова – представител на Община Бургас. Интересна презентация на тема „Жаби в гардероба“ ще изнесе Мартина Винкел – артист и драматург, част от екипа по кандидатурата на град Линц, Австрия – избран за Европейска столица на културата за 2009 година. Ще бъде представено и културното предприятие „Клъстер творческо Габрово“.

30 представители на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на Европейския съюз вече са заявили своето участие. Ще присъстват и представители на местни и регионални власти, експерти в областта на културния и творческия сектор, неправителствени организации и независими творци от цялата страна.

Подробна програма на цялото събитие може да видите тук.