Интервю с Ташка Габровска – държавен експерт, отдел „Програмиране и планиране“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП, дадено по време на провелото се на 30 май 2014 г. събитие „Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз“.

Какви са новите мерки за решаване на проблема с младежката безработица по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през новия програмен период?

Проблемът с младежката безработица стои много сериозно както в цяла Европа, така и в България затова и ние сме сложили специален акцент върху него. В рамките на оперативната програма младежите ще могат да започнат работа чрез стажове, обучение на работното място, както и да се включат в редица обучения, за да придобият по-добра квалификация или да се квалифицират, за да бъдат по-търсени от работодателите.

С какво може да помогне новата оперативна програма за интеграция на ромите и най-слабите социални групи?

Проблемите на тези групи, които ние административно наричаме „маргинализирани“ са много. Това налага комплексен и интегриран подход при справянето с проблемите на тези хора. Предвиждаме през новия програмен период те да имат достъп както до мерки, свързани с възможности за образование, заетост, така и такива, свързани с предоставянето на здравни и социални услуги. Така че комплексно да подходим към решаването на проблемите на тези по-отдалечени групи от социалния живот и заетостта.

Как новата ОП „Развитие на  на човешките ресурси“ ще доразвие политиките на социално приобщаване и борба с бедността от предходния програмен период?

Тези политики са заложени в новия програмен период до 2020 година. С особено внимание подхождаме към хората с увреждания и нуждите, които те имат от социални и здравни услуги. Приоритет на държавата е извеждането на децата от специализираните институции. Важна е и деинституционализацията на възрастните, което е нова сфера в социалната ни политика и ще търпи развитие. Ще се отделя специално внимание на самотно живеещи възрастни хора или други социални групи, нуждаещи се от социални и здравни услуги. Те ще бъдат предоставяни както в общността, така и в домашна среда.

Интервюто взе Меглена Златева