Интервю със Зорница Русинова – ръководител екип на Българо-швейцарска програма за сътрудничество в МТСП, дадено по време на провелото се на 30 май 2014 г. събитие „Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз“.

Къде се виждаме ние и какво искаме да бъдем?

Първо бих искала да изразя своята голяма благодарност към Община Габрово и към целия екип на госпожа Таня Христова за тази прекрасна инициатива, защото е много важно за нас като европейски граждани все по-често да говорим за Европа и какво означава тя за нас. Европейските средства са начин да ползваме солидарността на Европа. За нас като българи е много важно да намерим своето място в Европа. Да си отговорим на въпроса къде бяхме през последните 7 години от членството ни и къде се виждаме в следващите 7, за да може не само да говорим за евросредствата като за някаква имагинерна помощ, която получаваме, а да сме солидарни с проблемите на съюза и да имаме принос към Европа. Затова е много важно да се научим да планираме в синхрон и да работим в екип.

Станаха ли бенефициентите по-дисциплинирани при кандидатстването и управлението на евросредства през тези 7 години?

Бих казала, че да. Научихме се да имаме повече респект към правилата, но все още битува мнението, че европейските средства са едни различни от националните средства, които подлежат на друго законодателство. Това не е така, защото нашето законодателство е изцяло синхронизирано с европейското. Би трябвало така, както управляваме националните средства - със същата дисциплина, законосъобразност и спазване на правилата да изразходваме и европейските. Може би малко повече се научихме да търсим ползите и да се ориентираме към резултатите, да спазваме срокове и да търсим възможните варианти за намиране на решение по различните оперативни програми.

Какво ни забави през първите 7 години и какво ни предстои да направим през следващия програмен период?

Това, което ни забави през първите 7 години е срещаната все още трудност за част от администрацията да се ориентира бързо в процедурите. Нямаше достатъчен синхрон между различните играчи в системата. Нормативната база не беше достатъчно съвършена, имаше чести промени, които допълнително забавиха процесите. Имаше и липса на самочувствие, че можем да се справим. Към момента все още до голяма степен липсва дългосрочна визия, макар че я имаме разписана като стратегически документи. Не е напълно осъзнато какво искаме да се случи през следващите 7 години, за да можем да намерим начина, по-който най-разумно и най-ефективно да бъдат оползотворени средствата.

Тепърва ни предстои да променим националната си уредба, така че тя да бъде по-усложлива за бенефициентите и гражданите. Предстои ни да приключим успешно преговорния процес с Европейската комисия, за да бъдат в конкретика договорени различните мерки по общия пакет, който България получава. Предстои ни страшно много работа, за да можем да използваме тези средства.

Интервюто взе Меглена Златева