На 5.06.2014 г. в Областен информационен център – Габрово се проведе пресконференция за отчитане на резултатите от общите инициативи на мрежата от 28 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България.

Присъстващите медии бяха информирани за проведената в последните дни на месец май информационна кампания, посветена на Споразумението за партньорство. На специализирани информационни щандове в градовете Габрово, Трявна и Севлиево, експертите на центъра проведоха анкетно проучване.  Какво представлява Споразумението за партньорство? Какво е европейски проект? Какво е бенефициент? Какво е Оперативна програма? – това бяха само част от въпросите, които провокираха минувачите. В 58 от подадените общо 75 анкети, гражданите посочиха верни отговори, което показва, че близо 80% от тях познават европейските политики и инструменти.

Присъстващите бяха информирани и за резултатите от конкурса за младежи „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“, който бе представен на седем информационни събития в област Габрово пред повече от 170 участници. Подадените за него три проектни предложения ще бъдат оценени от комисия, която ще излъчи регионалният победител в конкурса до 13 юни 2014 година. Победителите от всички регионални етапи, проведени от 28-те областни информационни центъра ще се състезават за награда в националния кръг, награждаването от който ще се състои на 30 юни 2014 г. в гр. София.

Внимание бе отделено и на работата на експертите на ОИЦ – Габрово с младите хора в областта, чрез проведени общо 30 часа на класа през 2013 и 2014 година, в които са участвали над 500 деца. Гост на събитието бе директорът на ПМГ „акад. Иван Гюзелев“ Цветана Кюмюрджиева, която получи грамота за най-активен директор в европейското образование на младите хора. Гимназията проведе в центъра общо 22 часа на класа за ученици от 7 до 12 клас, в които децата бяха информирани за новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и възможностите за финансиране на творчески идеи и инициативи с европейски средства.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.