Интервю с Моника Димитрова-Бийчър – директор на Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“ в Министерство на финансите, дадено по време на провелото се на 30 май 2014 г. събитие „Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз“.

Има ли какво още да се желае и да се постига по отношение на административния капацитет, както на общини, така и на централната власт?

Ако нямаше необходимост, нямаше да имаме програма в следващия програмен период. Самият факт, че тя е одобрена вече на ниво Министерски съвет и предстоят преговори означава, че в администрацията има какво да се подобри и модернизира, така че да може да обслужва гражданите и бизнеса по-успешно, по-бързо, по-адекватно и с необходимото качество.

Мисля, че всичките тези години капацитетът, който има администрацията е достатъчен, така че процесите да са добри и да се работи качествено. Но също така е много важно този капацитет да не се губи. Качествените хора,  професионалистите и експертизата да намират място там, където наистина е важно, полезно и където ще подпомогнат цялостния процес. Защото когато накрая имаме загуба на средства по оперативните програми те излизат от нашия джоб, на данъкоплатеца. Когато има финансови корекции, се случва същото, когато мине одита, се случва същото. В инетрес на всички нас е да се направят така правилата, да се опростят до степен, че бенефициентите да искат да кандидатстват отново по оперативните програми в новия програмен период, защото тяхната мотивация спада.

Може ли да говорим за ефективна администрация, помагаща на бенефициентите в усвояването на евросредства по различните оперативни програми?

Конкретно администрация в този контекст не се финансира по ОП „Административен капацитет“. Разбира се чрез проектите, които ние финансираме за администрацията - не случайно програмата се казва „Административен капацитет“, основната цел е да се изгради такъв у нашите бенефициенти, че те да имат необходимата увереност, достатъчно качества, професионализъм и опит, за да могат следващия програмен период да не започват от „А и Б“, а да знаят как трябва да се случат нещата и да започнат да ги правят.

Научихме ли се да разпознаваме нуждите си при кандидатстването с проекти, финансирани от еврофондовете през първите 7 години?

Този въпрос е свързан с предходния. Ако нямахме добре изграден административен капацитет и ако бенефициентите не знаеха какви са техните нужди, нямаше как ние - финансовите инструменти, да отваряме схеми. Все по-често получаваме проектни идеи за нуждите на бенефициентите. На база на тях и целите на програмата, разработваме нашите процедури, което е идеалният вариант. Благодаря на бенефициентите за тяхната инициативност, чрез която ни насочват в каква посока да ги подпомагаме.

Интервюто взе Меглена Златева