Екипът на общинска администрация и на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово се включиха заедно в общоградското пролетно почистване.  С обединени усилия те събраха разделно отпадъците в района около бетонното слонче в парк „Баждар“ и пешеходните алеи към ул. „Македония“.

Раззеленилите се дървета и прораслата прясна пролетна трева скриваха грозната гледка от изхвърлени опаковки, празни пластмасови бутилки и чаши, начупени стъкла, консервени кутии, кенове, цигарени фасове. Свое убежище в парка бяха намерили и интересни предмети като стара прахосмукачка и слушалка от телефон.

Природата може да прикрива  нашите грешки, но не може да ги извини. Тя няма да ни прости, ако продължаваме, заради нехайство или неосъзнаване на безотговорното си поведение спрямо нея, продължаваме безразборно да изхвърляме ненужните  предмети.

Трябва по-често да се замисляме не само къде, но и как изхвърляме отпадъците. Нека не забравяме, че природните ресурси са ограничени и  не трябва да ги пилеем.  Един от начините да ги пестим е да събираме отпадъците разделно. Така те ще бъдат рециклирани и използвани повторно.

С мотото „Да почистим разделно“ тази година общоградското пролетно почистване, инициирано от Община Габрово, припомни на гражданите, че трябва отговорно да изхвърлят своите ненужни вещи.

Габрово по-чист след кампанията „Да почистим разделно“ Габрово по-чист след кампанията „Да почистим разделно“