„Да почистим разделно“ е мотото на кампанията за общоградското пролетно почистване на Община Габрово, която тази година ще се проведе от 22 до 26 април.

Как ще събираме разделно?  Пластмаса, хартия, метал и стъкло ще поставяме в жълти чували и изхвърляме до най-близкия жълт контейнер. Тези материали ще бъдат рециклирани и използвани отново. Силно замърсени отпадъци от всякакъв произход, както и такива, които не могат да се рециклират, ще слагаме в черни чували и ще оставяме до най-близкия контейнер за общи битови отпадъци.

Старите батерии са особено вредни за околната среда и човека, тъй като съдържат тежки метали като никел, цинк,  олово, живак и кадмий. Ето защо те не трябва да се изхвърлят заедно с останалите отпадъци, а в специални съдове. Такива ще бъдат поставени на няколко места в рамките на кампанията „Да почистим разделно“, като за най-активните са предвидени  симпатични еко награди.

Можете да дадете старт на пролетно почистване, като се освободите от  излязло от употреба електрическо и електронно оборудвана. Мобилните екипи на „Елтехресурс“ ще го събират на 22 април, по предварителни заявки на тел. 080 014 100.

Обръщаме внимание на всички, решили да почистят пролетно, че кастренето и премахването на дървесна растителност може да се извърши само след предварително издадено разрешение от Община Габрово.

От 22 до 25 април чували и ръкавици можете да получите в Община Габрово, стая 701, от 9.00 до 16.00 часа. В делничните дни заявете желанието си за извозване на събраните от Вас отпадъци на телефони 070 014 410 и 066/818 359.

На 26 април материали ще се раздават на четирите пункта разположени на: ул. „Радецка“; в градинката срещу блок „Катюша“ в квартал Младост; в градинката срещу Общински пазар до Шиваров мост; в парк „Кольо Василев-Обов“ в кв. Колелото. В съботния ден ще можете да се изхвърлите изхабените батерии в специални контейнери, поставени на посочените места, а през останалата част от година използвайте специалните места за събиране, описани на сайта на Община Габрово.

В последния ден на своето общоградско пролетно почистване, 26 април, Габрово ще се присъедини към  кампанията „Да изчистим България за един ден“.