Веселина Тодорова, Тихомира Великова и Петя Бонева от Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов“  в Дряново бяха мениджъри за един ден в офиса на Областен информационен център – Габрово на 12 март 2014 година. Трите дами подписаха с управителя на центъра Маринела Събева договор за обучение и в рамките на деня съвместяваха длъжностите на ръководител, експерт „Комуникация, информация и логистика“ и експерт „Информационно обслужване и услуги“.

Те бяха запознати с услугите, които предоставя ОИЦ – Габрово като част от мрежата от 28 информационни центрове в страната. Имаха възможност и пряко да участват в подготовката на събитие на тема „Новите възможности пред младите хора“, на което ще бъде представена Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. То ще се проведе на 27 март 2014 г. в Дряново, като участие в него ще вземат и други ученици от Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов“, възпитаници на която са трите момичета. Веселина, Тихомира и Петя ще изнесат част от презентациите по време на събитието, за което имаха възможност да се подготвят при престоя си в ОИЦ – Габрово. За отговорната си работа те получиха сертификати за постижения.

Националната инициатива "Мендижър за един ден" се организира от „Джуниър Ачийвмънт България“ от 2002 г. насам, като всяка година над 1000 ученици и студенти в цялата страна имат възможност да тестват своите умения във водещи български и международни компании и да учат директно от техните мениджъри. Кампанията „Мениджър за един ден“ беше подкрепена и от други Областни информационни центрове в страната.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.