Основните оперативни програми, по които ще се финансират проекти за енергийна ефективност през периода 2014-2020 година бяха представени от управителя на Областен информационен център (ОИЦ) – Габрово Маринела Събева. Това стана по време на Годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

В представената тема „Как ще инвестираме в енергийна ефективност през периода 2014-2020 година“ основен фокус беше отделен на бъдещите оперативни програми „Региони в растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“. Около 30% от общия бюджет на тези програми ще бъдат инвестирани за енергийна ефективност.

Годишната конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия се проведе под надслов „Реалните действия за енергийна ефективност се случват в общините“. Разгледана беше темата за обновяването на жилищните сгради, поуките от досегашните проекти и как общините и държавата могат заедно да помогнат за ускоряването на процеса. Бяха дискутирани и плановете за устойчиво енергийно развитие и внедряването на почти нулевоенергийни сгради. Представители на общините Бургас и Габрово представиха своите виждания, постигнати успехи и дългосрочна визия за енергийната ефективност.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.