Над 100 представители на образователни организации от област Габрово проявиха интерес към информационната среща за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и програмата за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм +“. На събитието, организирано от Областен информационен център – Габрово присъстваха директори на училища и детски градини от областта, представители на Регионален инспекторат на образованието, Технически университет – Габрово, читалища, неправителствени организации и спортни клубове.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ бе представена пред присъстващите от Илиян Томов – представител на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката. В презентацията си той подробно разясни приоритетните оси, допустимите бенефициенти и дейности по новата за България оперативна програма. Финансирането, нормативната рамка, допустимите и недопустими разходи бяха представени от финансовия експерт Радосвета Димитрова.

Срещата продължи с представяне на програмата за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм +“. Представителите на Центъра за развитие на човешките ресурси Венета Куйова и Невена Иванова разясниха възможностите на новата програма, начините за кандидатстване, стъпките за намиране на подходящи партньори и изготвяне на успешен проект. В подробности бяха представени ключовите дейности по програмата, а онлайн бе показано на присъстващите как да направят своята регистрация в системата и да попълнят формуляра си за кандидатстване.

Представянето на двете нови програми бе последвано от оживена дискусия с много специфични и конкретни въпроси. То бе оценено от присъстващите като изключително полезно и необходимо с оглед навременната подготовка за кандидатстване, възможността за задаване на конкретни въпроси към лектори със специфичен опит по програмите и практичната информация по попълването на формулярите, което затруднява част от потенциалните бенефициенти.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.