167 граждани взеха участие в кампанията „Първите седем години на България в ЕС“, като се включиха в трите проведени приемни на Областен информационен център – Габрово на 9, 10 и 20 септември 2013 г. в Габрово.

83% или 139 от запитаните „Достигнаха ли до вас средствата от Европейския съюз?“ отговориха положително, като визираха различни проекти, реализирани на територията на областта. Допитването показа, че най-разпознаваемата оперативна програма за габровци е „Регионално развитие“, тъй като най-често посочваните примери за реализирани проекти бяха именно по нея – реновирани детски площадки, енергийно обновени училища, обекти на социалната и културна инфраструктура. Почти всеки втори запитан посочваше като пример и реализиращия се в момента в Габрово „Интегриран проект за водния цикъл на Габрово“ без да може правилно да определи оперативната програма, по която се изпълнява той. 28 от анкетираните бяха, категорични, че европейските средства не са достигнали до тях.

Всички посетители на приемните на Областен информационен център – Габрово получиха като подарък рекламни материали от вече реализирани в областта с европейски средства проекти и картичка, на гърба на която беше изписано специално пожелание.

Инициативата на Областен информационен център – Габрово е част от национална кампания и поредица от открити приемни, които се провеждат до края на месец септември в цялата страна. Тя преминава под мотото „Първите седем години на България в Европейския съюз“ и цели да отчете степента на запознатост на гражданите с приноса на ЕС в страната.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.