Добри практики от вече реализирани проекти в област Габрово представи ОИЦ – Габрово на среща с настоящи и бъдещи бенефициенти в община Трявна. По време на събитието, проведено на 25 септември 2013 г. в социалното предприятие за обществено хранене, домакините споделиха за реализираните от община Трявна проекти по оперативните програми, като акцентираха върху социалните инициативи, които най-бързо достигат до хората.

Община Трявна има два приключени проекта по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – за грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи – дейности „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. В процес на изпълнение са още два социални проекта –  за социалното предприятие за обществено хранене, което бе домакин на събитието и за център за услуги в домашна среда. В оживена дискусия представители на екипите, които изпълняват проектите споделиха за трудностите, които са срещнали по време на кандидатстване, изпълнение и отчитане, но и за удовлетвореността от тяхната реализация.

Във втората част на срещата управителят на ОИЦ – Габрово представи инициативата „Научени уроци“, която се провежда едновременно във всички областни информационни центрове в страната и направи обобщение на събраните до момента анкети и направените в тях предложения. В свободна дискусия бяха идентифицирани нуждите на присъстващите относно промени, които биха били полезни за подобряването на работата по различни проекти и оперативни програми в следващия програмен период. Гост на събитието бе и кметът на Община Трявна инж. Драгомир Николов, който спомена, че част от промените многократно са били коментирани и на срещи на Националното сдружение на общините в Република България, но до момента не са отразени под никаква форма. Той изрази увереност и надежда, че ще бъде обърнато внимание на направените предложения, тъй като отговорността по изпълнението на проекти с европейски средства трябва да бъде споделена.

Всички направени предложения по време на срещата ще бъдат обобщени от ОИЦ – Габрово и предоставени на управляващите органи на оперативните програми за включване в правилата за следващия програмен период 2014-2020 г.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Завърши поредицата от събития „Европа при нас“