Първа кръгла маса на тема „Научени уроци“ проведе на 18 септември 2013 г. Областен информационен център – Габрово. Модератор на дискусиите беше Галина Михнева – изпълнителен директор на ГТПП и ръководител на Европейския информационен център „Европа директно“ в Габрово.

В началото на срещата бе представен обобщен анализ от проведени от ОИЦ – Габрово анкети сред бенефициенти от област Габрово, в които са описани основните трудности и предложени промени за подобряване на условията за кандидатстване и изпълнение на проекти. По време на провелата се оживена дискусия предложенията бяха надградени и допълнени с нови както по отношение на подаването и оценката на проектни предложения, конкретни срокове, които трябва да бъдат регламентирани и да се спазват, така и във връзка с текущото изпълнение и отчитане на проектите, където бяха споделени най-много мнения и препоръки. ОИЦ – Габрово ще проведе още една кръгла маса по темата в Трявна на 25 септември 2013 г.

Кампанията „Научени уроци“, която се провежда на национално ниво, започна в началото на месец юли тази година под егидата на  заместник-министър председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Целта на инициативата е чрез събиране на анкетни карти и организиране на дискусионни кръгли маси,  да се подобрят процедурите за изпълнение на проекти, финансирани по оперативни програми.

Резултатите от всички кръгли маси, които до края на месец септември провеждат Областните информационни центрове в цялата страна ще бъдат обобщени на национална кръгла маса, а препоръките от тях предложени за обсъждане с Управляващите органи. ОИЦ – Габрово ще информира всички участници и заинтересовани страни за резултатите и взетите след тях решения.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.