„Областен информационен център – Габрово – партньор на обществените библиотеки“ бе темата на презентацията, изнесена от управителя на центъра Маринела Събева по време на среща на тема „Библиотеката и нейните партньори в подкрепа на местната общност“ в Габрово.

В събитието взеха участие представители на целевите библиотеки по програма „Глоб@лни библиотеки - България“ в област Габрово, партньори и представители на местните власти. Тя имаше за цел споделянето на опит и обсъждане на идеи за създаване на партньорства с местната власт, медиите, различни културни и неправителствени организации.

В своята презентация управителят на ОИЦ – Габрово акцентира върху важността на създаденото партньорство с целевите библиотеки като важен двигател на обществения живот в малките населени места. Тя направи преглед на проведените до момента съвместни инициативи – двудневен семинар на тема „Сътрудничество между мрежите и представяне на актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения“, информационни срещи на тема „Европа при нас!“ в селата Поповци и Яворец и открита приемна в село Поповци, като представи и предстоящите събития – информационни срещи в град Плачковци и селата Душево, Градница и Гостилица. Всички тези събития са само една стъпка към оценяването на нуждите и подобряване информираността на хората от малките населени места, които с интерес следят представяните по време на срещите добри практики от реализирани с европейски средства проекти, питат и търсят възможности за финансиране, чрез които да подобрят живота в своите градове и села. Презентацията си управителят на ОИЦ – Габрово завърши със „Следва продължение…“ и подадена ръка за сътрудничество и подкрепа между двете мрежи.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.