На 21 юни 2013 г. Областен информационен център - Габрово организира информационен ден на тема „Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Срещата ще се проведе от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. На нея са поканени да присъстват представители на бизнеса от общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.

Лектор на семинара ще бъде Николай Тодоров - външен експерт оценител по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 година.

По време на информационния ден ще бъдат представени промените в процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и ПМС 69/11.03.2013 г. Ще бъде презентирана и процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“, както и предстоящата за обявяване „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Ще има възможност за дискусия и отговори на въпроси по представените схеми.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.