„Сложната като изказ политика, свързана с деинституционализацията е всъщност нещо много просто. Това е детето и грижата за детето да бъде в центъра на нашето внимание и да подчинява всички наши действия, както и да отхвърля бездействието, за да може то да бъде един достоен гражданин, ангажиран с възможностите, които съдбата му е дала“ – с тези думи кметът на Община Габрово Таня Христова се обърна към участниците в среща, посветена на приемната грижа.

Тя бе проведена на 12 юни 2013 г. от Областен информационен център – Габрово в сътрудничество с Проект „Подкрепа“. Участие в нея взеха представители на Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, общински администрации, дирекции за „Социално подпомагане“, домовете за деца лишени от родителски грижи, центровете за обществена подкрепа, неправителствени организации, приемни родители и други пряко ангажирани с процеса на деинституционализация.

В емоционалното си изказване към участниците кметът на Габрово добави още: „Благородството, толерантността и качеството на една нация се проявява, когато имаме сили, смелост и искреност, за да помогнем на този, който има нужда от подкрепа. Защото целите, които се измерват с брой деца и брой затворени институции сигурно са важни, но още по-важно е те да бъдат постигнати не на всяка цена, а на тази цена, която е най-правилната. В този процес координацията между различните институции е изключително важна и не трябва да се прекъсва по никакъв начин“.

По време на срещата управителят на ОИЦ – Габрово Маринела Събева представи мрежата от 28 информационни центъра, както и планираните  приоритети и цели, свързани със социалните услуги и социалната инфраструктура през новия програмен период 2014-2020 г.

Милен Гечовски, ръководител на проект „И аз имам семейство“ говори искрено и емоционално за напредъка и постиженията на проекта, чрез който услугата приемна грижа е децентрализирана и предоставена за изпълнение на общините. В област Габрово координацията и сътрудничеството на институциите са дали шанс на 18 деца да заживеят в семейна среда.

Представени бяха и Регионалния екип по деинституционализация и екипа по приемна грижа на Габрово. В продължилата близо 2 часа оживена дискусия бяха представени откровено проблемите на приемните родители, на екипите, които работят с тях и необходимостта от изготвянето на единен финансов стандарт на услугата „приемна грижа“, така че семействата, които са готови да се посветят на нелеката задача да дарят радост, топлина и любов на децата да не бъдат спъвани от финансови и административни процедури.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.