Информационен ден за Европа организира Областен информационен център - Габрово на 17 май 2013 г. в Дряново.

Събитието ще започне в 11 часа в малката зала на парк-хотел „Дряново“, където ще бъде изнесена презентация на тема „Новият програмен период 2014 – 2020“. На събитието ще присъстват и експерти от Държавен фонд „Земеделие“, които ще представят и дадат разяснения по отворените мерки на Програма за развитие на селските райони. В 14 часа информационният ден ще продължи с дебат на тема: „Да остана или да замина? – реализация на  младите хора в България или в Европа“, в който участие ще вземат ученици от СОУ „Максим Райкович“ и Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново. Ще бъде проведена и викторина на тема „Интересни факти за Европейския съюз“.

Събитието е заключителна част от цялостна програма, посветена на темата „Европа – България“, с която се отбелязва Европейската година на гражданите в областта. Инициативите започнаха от 8 май в различни населени места. Техни организатори в отделните дни са Областен информационен център – Габрово, Областна администрация – Габрово и Информационен център „Европа директно“.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.