Дни на градското планиране 2013 организира Областен информационен център – Габрово от 18 до 20 април 2013 г. съвместно с Община Габрово и медийното партньорство на „ГРАДЪТ медиа груп“ и вестник „Строителство ГРАДЪТ“.

Над 300 посетители преминаха през деветте тематични панела на форума, съобразно своите интереси, в първите два дни от събитието в зала. 40 лектори и модератори представиха в различни дискусионни панели темите за интегрираното развитие на градовете -  планове за градско възстановяване и развитие, устойчив градски транспорт, иновативни идеи за енергийна ефективност, ландшафтна архитектура, оригинални идеи, дизайн и добри практики от градската среда, реализирани в България. Гости на събитието бяха всички областни информационни центрове, общини, представители на професионални организации на архитекти и инженери, хора, които пряко са ангажирани с градската среда и бъдещето на градовете.

На 18-ти април, в първия панел от деня, беше дискутирана темата за Устойчивия градски транспорт, в която своя опит споделиха ръководители на проекти и експерти от Столична община и общините Русе и Стара Загора. Гости в следващия панел на тема ландшафтна архитектура бяха студенти и преподаватели от Лесотехническия университет в София, както и представители на Община Перник. Всички те представиха проекти за оригинални идеи, свързани с градската среда, отличени с награди в национални и международни конкурси. На площад Възраждане беше открита изложба с най-добрите проекти, които променят облика на градовете ни в положителна посока. Част от тях бяха представени и в зала, а именно проектите на общините Стара Загора, Нова Загора, Пазарджик, Попово, Добрич, Кърджали и Габрово. Дискусионната част от деня завърши с иновативни идеи за енергийна ефективност, представени от д-р арх. Здравко Генчев – изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и представители на фирми от бранша.

През втория ден от събитието внимание беше отделено на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, представени от експерти и авторски колективи, разработили едни от най-добрите планове в страната. Отправен бе поглед към бъдещето на градовете или градовете на бъдещето в една дискусия с участието на заместник-министъра на околната среда и водите Малина Крумова, главния директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в МРРБ Деница Николова и главния експерт в дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ Вера Маркова. Дискусията бе модерирана от Томислав Дончев – експерт по Европейско финансиране и доскорошен министър по управление на средствата от ЕС. За първи път си позволихме да дадем акцент в градското планиране на темата „Как събитийния туризъм променя града?“, дискутирана с помощта на културни дейци и представители на различни институции от световен мащаб.

В последния ден от събитието – 20 април 2012 г. на пл. „Възраждане“ бяха проведени атрактивни демонстрации и състезания – строителство на миниатюрни сгради с блокчета Итонг, работилница „Павилион кашон“, рисуване на най-дългата рисунка от коприна. И още много други дейности, в които всички ние имахме възможност да демонстрираме своите креативност и новаторство.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.