ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ПАНЕЛИ НА 18.4.2013 г.

1.       Енергийна ефективност, Десислава Йорданова – МРРБ

2.       Иновативни идеи за енергийна ефективност 

3.       Интегриран градски транспорт на Стара Загора

4.       Интегриран градски транспорт – Столична община

5.       Интегриран градски транспорт на Община Русе 

6.       Презентация на проект на студент на пл. Славейков, София

7.       Представяне на проект на студент за Община Варна

8.       Представяне на проект на студент за бул. Витоша, София

9.       Представяне на проект на Община Пазарджик

10.   Представяне на проект на Община Перник

11.   Представяне на проект на Община Габрово 

12.   Представяне на проект на Община Кърджали 

13.   Представяне на проект Община Стара Загора

14.   Презентация на проект на Община Попово

15.   Представяне на проект на Община Добрич

16.   Представяне на проект на Община Нова Загора

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ПАНЕЛИ НА 19.4.2013 г.

1.       ОП „Региони в растеж“, Деница Николова, МРРБ

2.       Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Габрово

3.       Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище

4.       Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София

5.       Европейски фонд за регионално развитие

6.       Регионален фонд за градско развитие

7.       Обновяване крайречните пространства на град Габрово

8.       Представяне на културни проекти на Община Габрово

9.       Представяне на културни проекти на Община Бургас

10.   Представяне на Линц 2009 – културна столица на Европа през 2009 година