Победителите в регионалния кръг на конкурса „Как искам Европейският съюз да промени моя град“ ще бъдат обявени и наградени на 31 октомври 2012 г. от 16.30 часа в Художествена галерия „Христо Цокев“, когато ще бъде открита изложба с част от постъпилите за участие рисунки на децата от областта.

Конкурсът „Как искам Европейският съюз да промени моя град“, се организира от мрежата от 28 информационни центъра в цялата страна. За него в ОИЦ – Габрово бяха приети 368 рисунки, като в изложбата ще бъдат подредени най-добрите 66 от тях.

Победителите в двете възрастови групи: от 6 до 10 и от 11 до 12 години бяха определени от жури в състав: проф. Иван Кънчев – преподавател по „Изкуствознание и изобразителни изкуства“  във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Евгени Недев – директор на Художествена галерия „Христо Цокев“, Йорданка Шиякова – художник в Дома на хумора и сатирата, Даниела Василева – директор дирекция „Образование и социални дейности“ и Стефан Ганев – главен експерт в отдел „Култура“  на Община Габрово.

Двамата наградени в регионалния етап на конкурса ще получат като награда МР3 плеър, а всички останали участници – поощрителни награди. Картините на победителите ще участват в национален кръг, резултатите от който ще бъдат обявени на 21 декември 2012 г.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.