Близо 150 граждани посетиха карнавалната приемна на Областен информационен център – Габрово, организирана на 6 октомври 2012 г., по време на един по-различен и нетрадиционен „Карнавал по никое време”.

Карнавалната картина на ОИЦ – Габрово бе една от 30-те различни сцени, разположени като в отделни сепарета на новоизградената по европейски проект крайречна улица на Габрово, около които гражданите се разхождаха, но и участваха според своите възможности и желания.

В карнавалната приемна гражданите имаха възможност да получат информация за оперативните програми, актуалните процедури и добри практики. С тази инициатива и под мотото „Да се информираме, докато се забавляваме“ екипът на ОИЦ – Габрово се включи както в карнавала, с подходящи костюми и настроение, така и в изпълнението на своята ежедневна работа – да информира обществеността за Структурните и Кохезионния фондове в България.

   

Областен информационен център - Габрово (ОИЦ) е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.302-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево МРРБ представя в Габрово проект „Енергийно обновяване на българските домове”