Областен информационен център – Габрово проведе първата от поредицата информационни срещи с медиите от областта, на която представи дейността си до момента, както и предстоящите инициативи на центъра. По време на събитието беше представена актуална информация за изпълнението на оперативните програми на национално и регионално ниво.

ОИЦ – Габрово вече е основен източник на информация за гражданите по въпроси, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз. През последните месеци интересът към работата му се е увеличил многократно, сочат обобщените данни от отчетите на центъра.

От началото на функционирането му до края на септември информация са получили 116 частни лица и представители на фирми. Експертите от центъра са отговорили на 172 въпроса, зададени от граждани на място, по електронната поща или телефон. В месеците от своето създаване до сега ОИЦ – Габрово е провел 7 информационни събития, които бяха посетени от общо 336 частни лица, представители на фирми, държавната администрация и неправителствения сектор.

Областен информационен център - Габрово (ОИЦ) е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.302-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Статистиката за сключените договори по области поставя Габрово на пето място по обща стойност на договорените средства, но съотнесено към броя население в съответните области – област Габрово е на първо място по договорени средства на глава от населението – 2547,96 лв. на човек, следвана от София област и София град с 2072,41 лв. на човек.

   

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.