Областен информационен център – Габрово представи дейността и целите си пред представители на читалища и експерти от общините в региона в среща на тема „Нови възможности, услуги и партньорства в област Габрово чрез Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

Срещата се проведе на 20 и 21 септември в с. Боженци край Габрово и имаше за цел да посочи пътищата за бъдещо сътрудничество, както между самите библиотеки, така и с външни партньори и организации, които да обогатят дейността им и предложат нов тип услуги на техните потребители.

В своята презентация управителят на ОИЦ – Габрово Маринела Събева представи услугите, които предлага центъра и покани читалищата да се включат, чрез детските си клубове, в обявения преди броени дни конкурс за рисунки на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град”. Тя сподели и актуална статистика за изпълнението на оперативните програми, както и за услугите, които е предоставил ОИЦ – Габрово за времето на своето съществуване. Пред присъстващите съвсем накратно бяха презентирани и две отворени към момента мерки по ОПРЧР, по които читалищата в качеството си на неправителствени организации са допустими кандидати.

Срещата бе важна и за конкретизирането на темите, които да бъдат подготвени за специално предвидения през месец ноември информационен ден на ОИЦ – Габрово с представителите на Глобални библиотеки за региона. Тя очерта възможностите за добро бъдещо съвместно партньорство в името на по-добрата информираност на потребителите на услугите на двете организации.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.