Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие новата учебна година на 17 септември 2012 г. в две училища в Габрово. От столицата на хумора той ще даде старт и на национален конкурс за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град”, който е насочен към децата на възраст от 6 до 12 години от цялата страна и се провежда чрез мрежата от 27 Областни информационни центрове.

Визитата на министър Дончев ще започне в 9:00 часа с откриването на учебната година в Основно училище „Неофит Рилски”, където ще открие нов компютърен кабинет, изграден със собствени средства на училището. В 10:00 часа той ще приветства учениците, учителите и родителите в СОУ „Отец Паисий” и ще разгледа обновената сграда на училището. И двете училища са изцяло реновирани по проект “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по ОП “Регионално развитие” 2007-2013. Общата стойност на проекта, който включва общо 14 обекта на образователната инфраструктура, е 7 882 847,76 лв.

Акцент в посещението на министър Дончев в Габрово ще бъде обявяването на националния конкурс за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град”, който се организира в цялата страна чрез мрежата от  27 областни информационни центъра (ОИЦ).

Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво. Участниците са разделени в две възрастови групи:

–        от 6 до 10 години

–        от 11 до 12 години.

Желаещите да участват могат да подават картините си в Областен информационен център – Габрово в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” 3, в периода 17 септември 2012 г. – 19 октомври 2012 г. Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, нито техния формат. Задължително изискване е те да са свързани с темата на конкурса. Едно дете може да участва само с една картина и само в един ОИЦ. Произведенията на участниците могат да бъдат предавани само от родител/настойник/друг роднина над 18 г. или учител. Класирането ще извърши комисия от изявени личности от съответните области.

На 1 ноември 2012 г. във всеки областен център ще бъдат обявени победителите в двете възрастови групи. Класираните на първо място ще получат МР3 плеър, а всички останали участници – поощрителни награди.

Картините на победителите в регионалните кръгове ще бъдат изпратени в София за националния кръг, от който също ще бъде излъчен победител. Официалната церемония по връчването на наградите ще се състои  на 21 декември 2012 г., когато министър Дончев ще се срещне с децата и лично ще връчи наградите на отличените. Победителите ще получат PSP конзола. 

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.