На 31 август 2012 г. (петък) от 16:30 часа в зала „Възраждане“ в гр. Габрово, Областен информационен център – Габрово ще проведе информационна среща-дикусия за представяне на възможностите и предизвикателствата на оперативната програма, която в най-голяма степен покрива нуждите на конкурентното развитие на българските предприятия – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Участие в срещата ще вземат кметът на Габрово Таня Христова, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и ръководител на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ Кирил Гератлиев.

Програмата на дискусията е организирана интерактивно, като участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси и да обсъдят интересуващите ги теми, свързани както с подготовката и кандидатстването по Програмата, така и с процеса на изпълнение на финансирани проекти.

Събитието е открито за медии.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.