За периода 01.-31.03.2024г. са извършени 237 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 12 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени писмени отговори.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 166 проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на цветя, извършване на търговска дейност на местата определени за пазари и др.

Извършени 4 проверки по постъпили писмени жалби свързани със Закона за управление на етажната собственост.

Извършена една проверка по постъпила писмена жалба и една по устен сигнал, свързани със Закон за управление на отпадъците.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 2 обектa, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 13 планови проверки и са съставени 6 констативни протокола.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са 5 планови проверки, 2 проверки по писмени жалби и 2 по устни сигнали, на които са съставени отговори. Съставени са 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са 16 планови проверки и една проверка по постъпила писмена жалба и една по постъпил устен сигнал по Закона за туризма. Съставени са 18 констативни протокола и едно предписание и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 2 проверки по писмени жалби 2 проверки по постъпили устни сигнали и една планова проверка, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са 50 проверки по Закон за авторското право и сродните му права. Съставени са 15 констативни протокола и едно предписание.

От екипи на Общински инспекторат са извършени 16 проверки на пътуващите в автобуси по вътрешноградски линии, за наличието на абонаментни карти и билети.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Извършени са 2 проверки по постъпили писмени и 2 планови проверки.

Установени са 67 нарушения. Предупредени са 39 водачи на МПС и на 28 са наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 8 бр.

 

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец април 2024 г.