За периода 01.-31.01.2024г. са извършени 355 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 24 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени писмени отговори.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 203  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на цветя, извършване на търговска дейност на местата определени за пазари и др.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 9 обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 2 планови проверки.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са 3 планови проверки, 18 проверки по писмени жалби и 2 по устни сигнали, на които са съставени отговори. Съставени са 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са 5 планови проверки по Закона за туризма, за които са съставени констативни протоколи и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 7 проверки по писмени и 2 проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са 31 проверки по Закон за авторското право и сродните му права.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Извършени са 5 проверки по постъпили писмени сигнали.

Установени са 69 нарушения. Предупредени са 40 водачи на МПС и на 29 са наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 8 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец март 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец февруари 2024 г.