Кратки биографични данни:

Казвам се Женя Пенчева Иванова. Родена съм в гр. Варна, но от 1957 г. живея в г. Габрово. Омъжена съм и имам две деца – син и дъщеря и четири внучета.

Завършила съм висше образование в ТУ – г. Габрово - специалност Електроника, специализация „Изчислителна техника“ – магистратура.

Работила съм като: програмист в ТИИЦ „Богомил Гъдев“ – г. Габрово; гл. специалист, р-л сектор „Бази данни и регистри“ в ТСБ – г. Габрово; мл. експерт в Агенция по вписванията – г. Габрово – Регистър БУЛСТАТ и Търговски регистър. Към настоящия момент съм пенсионер и работя в сферата на маркетинга.

Снимка: в прикачен файл

Информация за контакт:

тел. 0896 83 88 65

e-mail: jeniaiv52@gmail.com

 

Евелин Йорданов Иван Томов