Сашко Станчев

агроном

Сашко Станчев развива частен бизнес в областта растителната защита в селското стопанство. Бил е дългогодишен директор на Областна дирекция „Земеделие” в Габрово и ръководител на проект „Агроекологична съветническа служба”, разработен и реализиран, заедно с организацията VOKA. В годините назад е работил като агроном, като управител в областта на агрохимическото обслужване, мениджър по продажбите, търговски и изпълнителен директор в местна фирма за производство на подправки.

Сашко Станчев е общински съветник от ГЕРБ в продължение на два мандата.

Завършил е Висшия селскостопански институт в Пловдив, придобивайки квалификация „инженер-агроном”. Завършва  и„Мениджмънт и стопански бизнес” в Икономическия университет във Варна.

Женен е, с един син.

 

Румяна Стоянова