Владимир Влаев

Предприемач

Владимир Влаев е съсобственик и управител на фирма в областта на търговията с течни горива.

Работил е и като началник отдел и търговски директор в голяма фирма за производство и търговия в Габрово.

Завършва висшето си образование в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси и кредити, застрахователна и социално дело“. Придобива и квалификация „предприемачество и мениджмънт“ към Център за професионално обучение към Стопанската академия.

Владимир Влаев е общински съветник от ГЕРБ през последните два мандата.

Женен е, с две деца.

Веселин Данчев Грета Господинова – Станева