Веселин Данчев

Предприемач

Веселин Данчев е предприемач, инженер по образование. Той е общински съветник и местен лидер на СДС.

Развива собствена дейност в качеството си на собственик и управител на фирма в областта на производството на мебели. В годините назад е работил като управител на фирма, специализирана в производството на слънчогледово олио.

Завършва висше образование в Технически университет-Габрово, специалност „Индустриален мениджмънт” и магистратура „Мениджмънт на индустриалното предприятие”. Средното си образование придобива в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в Габрово.

Женен е, с две деца.

Владимир Влаев