Областен информационен център Габрово ще продължи работата си и през следващите шест години като функциите му ще бъдат разширени, защото освен всички предоставяни до момента експертни услуги, ОИЦ-Габрово вече изпълнява и функциите „Обслужване на едно гише“ във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, като предоставя услуги в процеса на повишаване на енергийната ефективност, а също така участва и в изпълнението на подхода за Интегрирани териториални инвестиции.

Каква беше 2023-та година, кои са актуалните програми за бизнеса и гражданите и какво предстои през следващата година ще може да чуете в разговора с Пенчо Койчев, експерт „Комуникация, информация и логистика“ в ОИЦ-Габрово.

Крепостта Градище е във фокуса на вниманието - "Часът на Габрово" /17.07.2024 г./ Таня Христова пред „Часът на Габрово“ по Бумеранг FM: Общуването и споделянето ни превръщат в общност