Ангел Ангелов е провъзгласен с Решение № 191 от 29 септември 2022 година на Общински съвет - Габрово за своята изследователска народополезна дейност и във връзка с 95-ата му годишнина. 

Именит габровец и общественик Ангел Илиев, или както всички го наричат бай Ангел, е личност със завидна и широко известна просветна, краеведска, историческа и обществена изследователска дейност. Само библиографската справка със заглавията на издадените и публикувани от него статии, изследвания и книги представлява списък от 106 страници.

Ангел Илиев има забележителен житейски път, чието начало започва преди 95 години в село Мечка, област Плевенска. В продължение на 37 години работи в системата на училищното образование като учител, директор на училище, околийски и окръжен училищен инспектор и секретар на Окръжен съвет за народна просвета. За цялостната му педагогическа дейност е награден със значка „Отличник на Министерство на народната просвета“, Орден „Кирил и Методий“ I степен и със званието “Заслужил деятел на българското образование“.

След оттеглянето си от активната педагогическа дейност повече от 25 години системно провежда краеведски изследвания. Издава 20 книги с резултати от своята изследователска краеведска дейност. По негова инициатива в Габрово е учредено Краеведско дружество „Илия Габровски“, на което е дългогодишен предан секретар. От 2018 година е избран за председател на гражданския комитет „Памет габровска“. На третия конгрес на Съюза на краеведите в България е удостоен със званието „Заслужил краевед“.

И към днешния ден Ангел Илиев продължава своята народополезна историко - изследователска дейност довършвайки книгата си за известния габровски просветен деец, политик, историк, богослов и министър на народното просвещение Райчо Каролев.

672. Христо Партинков 671. Теодор Кабакчиев