Точно десет са проектите, които младите хора на Габрово подадоха при първото повикване за участие в програмата за финансиране на младежки инициативи на Младежки център Габрово.

Тя дава възможност на младежите да осъществят своя идея, събитие, инициатива до 2500 лв. като цели да ги въвлече в живота на местната общност и да им даде възможност да споделят това, което ги вълнува, с другите.

Всеки от проектите е качен на страницата на Младежки център Габрово - @YouthCenterGabrovo, където общността може да ги подкрепи и да им донесе допълнителни точки към оценката.

Кои са проектите, които ще бъдат финансирани по Програмата, ще бъде обявено на 20 май, след като и комисията разгледа предложенията.

Програмата за младежки иницитиви се подкрепя по проект на Община Габрово BGLD-2.001-0009-C01 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г., Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Повече за проектите на габровските младежи чуйте в "Часът на Габрово":

"Гласът ми: Първа стъпка към участие" с Атанас Радев - Часът на Габрово /21.05.2024г./ "Моята България" в Габрово с Мария Озтюрк