В "Часът на Габрово“ днес представихме Регионалното депо за неопасни отпадъци в нашия град. Там се случват важни дейности, свързани с третирането на отпадъците ни, които се финансират чрез такса "битови отпадъци" и изискват най-сериозния ресурс. А както знаете, Община Габрово неотдавна предложи промяна на таксата, която не е повишавана от 10 години. Разговорът по темата за услугите, свързани с нашите отпадъци, продължихме днес в ефира на радио Бумернаг ФМ с директор на Регионалното депо Даниела Димитрова.

Пълният запис на предаването:

Започва международната научноприложна конференция „Регионално развитие, културни коридори и медии“ - "Часът на Габрово" /07.09.2023 г./ Нова песен за любовта с премиера в Габрово - "Часът на Габорво" /01.12.2021 г./