За периода 01.-30.06.2021г. са извършени 149  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 13  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени  51 проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито. Съставени 49  констативни протокола  и 2  АУАН.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 20  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени са 10 проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Изпратени са 10 писма с предписания до проверените юридически лица .

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са проверени 13 обекта с външни реклами. Съставени са 2 протокола с предписание за премахване.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При извършени планови проверки, на собствениците на кучета са разяснявани всички техни задължения, произтичащи от нормативната уредба. За всеки имот, в който е установено наличието на куче, но в момента на проверката не е имало живущи е съставян констативен протокол – общо 17. В последствие с информацията от всеки един протокол е извършвана справка в Дирекция „МДТ“.

На територията на града са извършени 10 планови проверки на собствениците на кучета за наличие на ветеринарномедицински паспорт, ваксинация, поставен микрочип, както и за спазване изискването за почистване след дефекация. Съставени са 6 констативни протокола с предписания.

Извършени 2 проверки по сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на  Община Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени нарушения са 84. Предупредени са 38 водачи на МПС, а на 46 е наложена глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 14 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юли 2021 г.