Първият търговски, административен, образователен и духовен център на Габрово – Шести участък ще бъде локация, за която ще се създават идеи по време на творческо състезание.

С формат на хакатон надпреварата ще позволи включване на участници с различна професионална подготвеност и интереси в различни сфери на дейност.

Събитието е част от международния проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г. Хакатонът цели да намери решения, които да подпомогнат развитието на търговията на дребно и малкия бизнес в габровския квартал „Шести участък“.

Участниците със своя опит и умения ще работят за съживяването на икономическия, културния и туристическия потенциал на квартала. Ключово за процеса ще бъде използването на иновативния капацитет на творческите индустрии.

Как ще се случи това, какви са датите на хакатона и изискванията към участниците научихме днес от Пенчо Койчев, експерт в Областен информационен център – Габрово.