Родителите, които са на първа линия в борбата с пандемията (работят в: болнични и здравни заведения; МВР и др. институции с контролни функции; резидентни и присъствено работещи социални услуги; институции и бизнеси, осигуряващи базисни услуги на населението) и са в невъзможност за други решения в семеен кръг, могат да кандидатстват за прием на децата им в дежурната Детска градина в Габрово, като попълнят заявление - декларация.

Повече за дежурната детска градина, разясниха днес в „Часът на Габрово“ по Бумеранг ФМ зам.-кметът на Община Габрово инж. Нела Рачевиц и директорът на ДГ „Явор“ Вера Тихова.

Пълният запис на предаването, чуйте в звуковия файл:

Таня Христова в Деня на Габрово 17 май: Предприемчивият дух ще ни води по пътя на успеха! Габрово и Тойоаке остават свързани - "Часът на Габрово" /02.12.2020 г./