В "Часът на Габрово" днес ви каним да последвате в Instagram профила "Истина или предизвикателство". Той е част от проекта на "Фондация от БГ", финансиран от Програма Младежки дейности на Община Габрово.