НЧ "Будителите - 2017" спечели финансиране от първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура на Община Габрово. Проектът, който ще изпълнява читалището е със заглавие "160 години творчески град". Какво е неговото съдържание разказва в "Часът на Габрово" председателят на културната институция - Светослав Славчев.

Историята на Габровския девически манастир „Св. Благовещение“ - "Часът на Габрово" /25.03.2024 г./ "СъученициТЕ" - една изложба - събитие - "Часът на Габрово" /02.07.2020 г./