НЧ "Будителите - 2017" спечели финансиране от първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура на Община Габрово. Проектът, който ще изпълнява читалището е със заглавие "160 години творчески град". Какво е неговото съдържание разказва в "Часът на Габрово" председателят на културната институция - Светослав Славчев.