За новата пътна връзка и бъдещото кръгово кръстовище при улиците „Емануил Манолов“, „Чардафон“ и „Баждар“ говорихме днес в "Часът на Габрово".

Поканихме експерти по строителство от Община Габрово да ни обяснят всичко, което ще се случва в района, каква ще е новата организацията на движението и каква е ползата от този нов обект за града.

И много важно за габровци, които се тревожат - проекта не предвижда премахваме на зелените площи и липите. Липите ще бъдат запазени.

Повече по темата от експертите в Дирекция "Инфраструктура и екология" - инж. Диян Дончев и инж. Момчил Корназов.