"Часът на Габрово" посветихме на тази годишнина и на човека, белязал с живота и делото си Габрово като град със забележителни архитектурни решения, модерна градска среда, стотици паметници и скулпторни композиции и оставил ярка следа от годините на своето кметско управление. 

Историята на Габровския девически манастир „Св. Благовещение“ - "Часът на Габрово" /25.03.2024 г./ Габровката Симона Петкова в Часът на Габрово по Бумернаг ФМ/17.06.2020г./