"Часът на Габрово" посветихме на тази годишнина и на човека, белязал с живота и делото си Габрово като град със забележителни архитектурни решения, модерна градска среда, стотици паметници и скулпторни композиции и оставил ярка следа от годините на своето кметско управление.